– INWENTARYZACJE BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D)

Firma AGIT Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu „klasycznych” i
„specjalnych” inwentaryzacji budowlanych gruntów pod nowe inwestycje
oraz obiektów już istniejących, przeznaczonych do remontu, przebudowy
lub gruntownej modernizacji a nawet zmiany funkcji użytkowej.
Firma AGIT Sp. z o.o. wykonuje inwentaryzacje budowlane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, a raporty inwentaryzacyjne są
podpisywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia
specjalistyczne.
Inwentaryzacje „specjalne” są wykonywanie w technologii modelowania 3D
z wykorzystaniem PLATFORM INFORMATYCZNYCH systemu V-ADMINISTRATOR oraz INFRA VR3D oraz innych technologii wskazanych przez naszych klientów.

Inwentaryzacje „specjalne” pozwalają na opracowanie zaawansowanych i
wielofunkcyjnych modeli 3D przeznaczonych do wielofunkcyjnych analiz
interdyscyplinarnych, prac inwestycyjnych i administracyjnych.
Stosowane metody pomiarowe i analizy interdyscyplinarne pozwalają
naszym specjalistom na wykrywanie obiektów i instalacji podziemnych oraz
znajdujących się w ścianach budynków, z dokładnością około 1 cm

Inwentaryzacje budowlane wykonujemy w oparciu o najnowocześniejszy
sprzęt pomiarowy oraz technologie specjalistyczne takie jak: skaning
laserowy, pomiary georadarowe, fotogrametrię, fotografię 2D i 3D z dronów oraz pomiary
specjalistyczne z dronów, itd.

Firma AGIT Sp. z o.o. wykonuje wysoko zaawansowane inwentaryzacje
branżowe polegające na bardzo precyzyjnej identyfikacji instalacji:
wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, informatycznych,
CCTV, oraz innych, w oparciu o najnowocześniejsze techniki pomiarowe
oraz techniki obrazowania 2D i 3D.

Dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnych urządzeń pomiarowych możliwa
jest identyfikacja instalacji podziemnych do 5 metrów pod powierzchnią
gruntu lub posadzki. Posiadamy też sprzęt do identyfikacji „płytkiej”, instalacji w ścianach do
około 30 cm. , lub identyfikacji „głębokiej” do kilku metrów w głąb murów lub skarp oporowych.

Wszystkie wyniki badań są potwierdzane przez wysokiej klasy
specjalistów posiadających uprawnienia branżowe.

– PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE / BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D)

Zespół firmy AGIT Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie usługi projektowe
w zakresie inwestycji budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego oraz
mieszkaniowego.

Nasze projekty charakteryzują się bardzo wysoką innowacyjnością brył
architektonicznych oraz rozwiązaniami ergonomicznymi, proekologicznymi i zrobotyzowane.

Wykonujemy też aranżacje wnętrz, zarówno budynków użyteczności
publicznej jak też nowoczesnych budynków przemysłowych i obiektów
prywatnych.
Realizowane prace projektowe są wspomagane przez bardzo nowoczesne
technologie modelowania wirtualnego 3D i VIRTUAL REALITY 3D, które bardzo poważnie
przyspieszają procesy projektowe oraz pozwalają na wczesne przewidywanie
i unikanie kolizji konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Do analiz 3D stosujemy głównie PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu V-ADMINISTRATOR lub INFRA VR 3D a także inne narzędzia informatyczne, zgodnie z życzeniem naszych klientów.
Firma AGIT Sp. z o.o. realizacje zaawansowane projekty inwestycyjne
obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Do projektowania
szeroko stosowane są PLATFORMY INFORMATYCZNE kompatybilne z technologią BIM (Building Information Modeling).

– PROJEKTY BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D)

Spółka AGIT wykonuje projekty budowlane „typowe” (budynki przemysłowe i budynki mieszkalne) oraz projekty „specjalistyczne” (myjnie, lakiernie, śrutownie, hale magazynowe, hale serwisowe, itd.). W pracach projektowych korzystamy z nowoczesnych technologii budowlanych podnoszących jakość projektowanych obiektów oraz obniżających koszty inwestycyjne i użytkowania.

– MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (CAD 2D, BIM 3D)

Wykonujemy mapy do celów projektowych bez ograniczeń co wielkości map oraz lokalizacji inwentaryzowanego terenu. Mapy są weryfikowane i podpisywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

– PROJEKTY REWITALIZACYJNE (CAD 2D, BIM 3D)

Dzięki doskonałemu zespołowi architektów i grafików komputerowych, spółka AGIT wykonuje zaawansowane projekty rewitalizacyjne, lub rewitalizacyjne z uzupełnieniami o elementy wykorzystujące współczesne technologie budowlane (panoramiczne przeszklenia, mechaniczne ciągi komunikacyjne, sterowane komputerowo oświetlenie solarne i fotowoltaiczne, itd.).

– POMIARY GEORADAROWE (CAD 2D, BIM 3D)

Wykonujemy bardzo dokładne i bardzo nowoczesne pomiary georadarowe w technologii wizualizacji 3D oraz Virtual Reality 3D.
Oferujemy unikatowy na rynku system wizualizacji pomiarów georadarowych w technologii obrazowania na PLATFORMACH INFORMATYCZNYCH INFRA VR3D, kompatybilnych z technologią BIM.

– SKANING LASEROWY 3D

Posiadamy wysokiej klasy skanery laserowe, którymi wykonujemy skaning terenów lub obiektów. Opracowaliśmy własną technologię teksturowania obrazu ze skaningu laserowego i łączenia go z obrazami fotograficznymi 2D, 3D oraz fotogrametrią.
Skaning laserowy pozwala na bardzo dokładne określanie kształtów i wymiarów dowolnych obiektów skanowanych. Połączeniu kilkunastu lub kilkudziesięciu skanów laserowych w jeden model 3D umożliwia odtwarzanie nawet najbardziej skomplikowanych struktur przestrzennych.

– INWENTARYZACJE Z DRONÓW 2D I 3D, AEROFOTOGRAMETRIA

Spółka AGIT posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji dokumentacji budowlanej w oparciu o technologie dronów. Spółka AGIT posiada również uprawnienia do szkolenia operatorów dronów.
Wykonujemy zaawansowane dokumentacje zewnętrzne i wewnętrzne z wykorzystaniem specjalistycznych dronów, wyposażonych w kamery 4K, kamery termowizyjne oraz kamery hiperspektralne.

– MONITORING INWESTYCJI (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D)

Monitoring procesów inwestycyjnych to kolejna ze specjalizacji spółki
AGIT. Prace takie były wykonywane w ostatnich latach przez zespół AGIT
głównie dla zleceniodawców z branży energetycznej i przemysłowej.
Oferowane do realizacji monitoring inwestycyjne obejmują nie tylko
nadzór nad prowadzona inwestycją ale też wykonanie pełnej dokumentacji
powykonawczej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego.

Stosowane bardzo nowoczesne technologie modelowania wirtualnego 3D
takie jak PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu V-ADMINISTRATOR oraz INFRA VR3D, pozwalają na niezwykle szybkie i bardzo dokładne prowadzenia nadzorów budowlanych
obejmujących zagadnienia techniczne, BHP, p.poż, ochrony środowiska i
ochrony obiektów.
Tego typu zadania głównie wykonywane są dla branży
paliwowo-energetycznej i branży transportu kolejowego i lotniczego.

Firma AGIT Sp. z o.o. wykonuje monitoringi inwestycyjne przy
wykorzystaniu: skanerów laserowych, kamer wysokiej rozdzielczości i dronów.
Wyniki monitoringu inwestycyjnego prezentowane są w
technologii BIM lub modelowania wirtualnego, w oparciu o PLATFORMY INFORMATYCZNE V-ADMINISTRATOR lub INFRA VR3D.