Firma AGIT Sp. z o.o. wykonuje wysoko zaawansowane inwentaryzacje branżowe polegające na bardzo precyzyjnej identyfikacji instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, informatycznych, CCTV, oraz innych, w oparciu o najnowocześniejsze techniki pomiarowe oraz techniki obrazowania 2D i 3D.

Dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnych urządzeń pomiarowych możliwa jest identyfikacja instalacji podziemnych do 5 metrów pod powierzchnią gruntu lub posadzki. Posiadamy też sprzęt do identyfikacji „płytkie” do około 15 centymetrów w ścianach, lub identyfikacji „głębokiej” do kilku metrów w głąb murów lub skarp oporowych.

Wszystkie wyniki badań są potwierdzane przez wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia branżowe.


.

.

.