Firma AGIT Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu „klasycznych” i „specjalnych” inwentaryzacji budowlanych gruntów pod nowe inwestycje oraz obiektów już istniejących, przeznaczonych do remontu, przebudowy lub gruntownej modernizacji a nawet zmiany funkcji użytkowej.
Firma AGIT Sp. z o.o. wykonuje inwentaryzacje budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a raporty inwentaryzacyjne są podpisywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia specjalistyczne.

Inwentaryzacje „klasyczne” wykonywane są w technologii 2D, w formie opisowej, szczegółowej dokumentacji fotograficznej wysokiej rozdzielczości wraz z dokumentacją CAD 2D.
Inwentaryzacje „specjalne” są wykonywanie w technologii modelowania 3D z wykorzystaniem PLATFORM INFORMATYCZNYCH systemu VEGA 3D oraz innych technologii wskazanych przez naszych klientów.
Inwentaryzacje „specjalne” pozwalają na opracowanie zaawansowanych i wielofunkcyjnych modeli 3D przeznaczonych do wielofunkcyjnych analiz interdyscyplinarnych.

Technologia jest unikatowa w skali światowej i pozwala na trójwymiarowe analizowanie wszystkich elementów struktury budowlanej oraz wszystkich elementów instalacji podziemnych i naziemnych.
Stosowane metody pomiarowe i analizy interdyscyplinarne pozwalają naszym specjalistom na wykrywanie obiektów i instalacji podziemnych oraz znajdujących się w ścianach budynków, z dokładnością poniżej 10 centymetrów.
Inwentaryzacje budowlane wykonujemy w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy oraz technologie specjalistyczne takie jak: skaning laserowy, pomiary georadarowe, fotografie 2D i 3D z dronów oraz pomiary specjalistyczne z dronów, itd.
…..


.

.

.