Firma AGIT Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji zaawansowanych i nowoczesnych usług na rzecz sektora  przemysłowego, budowlanego i transportowego.

Firma AGIT działa na następujących polach aktywności biznesowej:

– opracowywanie nowoczesnych technologii informatycznych przeznaczonych do wspierania zadań inwestycyjnych, administracyjnych oraz związanych z ochroną obiektów i obszarów.

– usługi konsultingowe w zakresie doradztwa w zarządzaniu strategicznym, głównie dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw,

– szkolenia kadry menadżerskiej i inżynierskiej głównie w zakresie nowoczesnego zarządzania strategicznego oraz implementacji nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania inwestycyjnego, administracyjnego i zarządzania bezpieczeństwem obiektów i obszarów,

– realizacja zadań inwentaryzacyjnych, projektowych i nadzorów inwestycyjnych, z wykorzystaniem klasycznych (CAD 2D) oraz nowoczesnych (BIM 3D oraz Virtual Reality 3D) technologii informatycznych, w tym oryginalnych i wielokrotnie sprawdzonych, technologii własnych.

– realizacja działań nietypowych takich jak produkcja wysoko zaawansowanych filmów promocyjnych, szkoleniowych i instruktażowych, przeznaczonych głównie dla sektora przemysłowego; budowa skomputeryzowanych makiet architektonicznych, z synchronizowanym system prezentacji w technologii 3D i Virtual Reality 3D.

Posiadamy również w swojej ofercie technologie specjalistyczne służące do wykrywania i monitoringu osób chorych na COVID 19.

Nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne są wysoko oceniane przez naszych partnerów handlowych i otrzymały liczne wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych prezentacjach innowacyjnych technologii.

Stworzyliśmy zespół bardzo wysokiej klasy naukowców, inżynierów i specjalistów IT, którzy nadzoruję realizowane przedsięwzięcia biznesowe oraz opracowują nowoczesne technologie przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/42VJCRAK


Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
Celem Projektu jest przede wszystkim wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez uzyskanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. W efekcie realizacji projektu planowane jest wypracowanie strategii ekspansji na rynku KANADA oraz rozpoczęcie sprzedaży na wybranym rynku. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Spółka przeprowadzi działania zmierzające do poprawy pozycji konkurencyjnej.
Maksymalna wartość Grantu na realizację Projektu wynosi 200 000 PLN.

 

 


Firma AGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Usługi proinnowacyjne drogą do wykorzystania przestrzeni powietrznej przez drony” o nr WND-RPSL.01.02.00-24-0112/20-003 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wartość wsparcia: 93 tyś zł.