PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu INFRA VR3D to unikatowy produkt w skali światowej.
Firma AGIT Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem firmy IT LONDON GROUP z siedzibą w Londynie, która posiada prawa autorskie do technologii INFRA VR3D.

Ogólny opis zastosowania technologii PLATFORM INFORMATYCZNYCH systemu „INFRA VR3D” to wysoko zaawansowanych inwentaryzacji infrastruktury podziemnej i naziemnej, projektowania inwestycyjnego, wielofunkcyjnych działań administracyjnych oraz do zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi w dużych oraz bardzo dużych przedsiębiorstwach branży paliwowo-energetycznej oraz infrastrukturalnych.

Przełom XX i XXI wieku to charakteryzuje się niespotykanym dotąd w dziejach naszej cywilizacji, rozwojem technik informatycznych.
Rozwój informatyki jest motorem napędowym globalnej gospodarki a jednocześnie ogromnym wyzwaniem technologicznym i społecznym. Budowa coraz potężniejszych komputerów klasy PC, laptopów i tabletów umożliwia obecnie wykonywanie bardzo wielu prac projektowych, zarządczych i administracyjnych, w sposób wysoce zautomatyzowany, uporządkowany oraz zdalny.

Rewolucja gospodarcza 4.0 to wyzwanie początku XXI wieku. Jednak digitalizacja otaczającego nas świata wymaga odpowiednich systemów magazynujących tą wiedzę a przede wszystkim systemów analitycznych, przetwarzających ogromne strumienie informacji i dostarczających czytelnych wytycznych decyzyjnych.

Komputery użytkowe poza wewnętrznym systemem operacyjnym wymagają również oprogramowania funkcjonalnego i analitycznego, które nie tylko w sposób optymalny wykorzysta moc obliczeniową posiadanych komputerów ale też pozwoli na uzyskanie analiz interdyscyplinarnych, co coraz częściej ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach oraz projektach biznesowych.

Główną ideą towarzyszącą tworzeniu technologii PLATFORM INFORMATYCZNYCH systemu INFRA VR3D była budowa niezwykle nowoczesnych i inteligentnych systemów IT służących do wspomagania: złożonych inwentaryzacji infrastruktury podziemnej i naziemnej, projektowania, monitoringu budowy i zarządzania dużymi i bardzo dużymi obiektami przemysłowymi.

PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu INFRA VR3D są zupełnie nowym produktem na rynku globalnym i szybko okazało się , że pozwalają na osiąganie bardzo poważnych oszczędności finansowych lub przychodów, które w przypadku dużych przedsiębiorstw mogą być liczone w milionach dolarów rocznie.
Zapewnia to zwrot poniesionych kosztów już nawet w pierwszych miesiącach eksploatacji PLATFORM INFORMATYCZNYCH systemu INFRA VR3D.

Prowadzone od kilku lat analizy rynkowe, wykazały, że żadna firma na świecie nie produkuje „PLATFORM INFORMATYCZNYCH” umożliwiających integrację i interdyscyplinarne wykorzystanie różnych rodzajów oprogramowania funkcjonalnego oraz analitycznego do wspomagania zarządzania strategicznego, w tak szerokim zakresie jak oferują to platformy INFRA VR3D.
Informatyczni potentaci rynkowi mają w swojej ofercie produkty „podobne” jednak o znacznie mniejszej funkcjonalności, o niższej jakości modelowania oraz bez systemów analiz interdyscyplinarnych. Poza tym systemy te wymagają żmudnego szkolenia kadr oraz są znacznie droższe niż system INFRA VR3D.

Żaden „podobny” system informatyczny nie posiada też specjalnego i coraz częściej poszukiwanego na rynku oprogramowania, umożliwiającego sterowanie ochroną i obroną przeciwdronową dużych i bardzo dużych obiektów przemysłowych o strategicznym znaczeniu (rurociągi magistralne, przepompownie, rozdzielnie, dyspozytornie, itd.).

PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu INFRA VR3D, to ultranowoczesne rozwiązanie informatyczne, które pozwala na intuicyjną naukę posługiwania się całym systemem operacyjnym, co bardzo poważnie ogranicza koszty nauki i wdrażania platform INFRA VR3D.
PLATFORMY INFORMATYCZNE systemu INFRA VR3D to zupełnie nowy i niezwykle nowoczesny system informatyczny zbudowany na własnych kodach źródłowych.
Jest to bardzo ważna cecha platform INFRA VR3D, która zabezpiecza użytkowników przed szpiegowaniem zinwentaryzowanych, projektowanych lub zarządzanych instalacji oraz obiektów.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
…..