Firma AGIT Sp. z o.o. organizuje specjalistyczne szkolenia głównie w zakresie wykorzystania specjalistycznych technologii budowlanych oraz specjalistycznych technologii inwentaryzacyjnych i projektowych.
Wykonujemy też szkolenia specjalistyczne dla operatorów dronów.
Dzięki współpracy z funduszami pomocowymi, możliwe jest znaczne dofinansowanie szkoleń, które zostaną nam powierzone.

GŁÓWNE ZAKRESY SZKOLEŃ:
– BIM (Building Information Modeling) dla menadżerów i inżynierów,
– Nowoczesne technologie zarządzania firmami,
– Nowoczesne technologie marketingowe w warunkach COVID 19,
– Rozwiązania IT i ICT wspierające działania anty COVID 19,
– przemysł 4.0
– e-commerce,
oraz inne tematy szkoleń,

.

.