Spółka AGIT powstała w kwietniu 2017 roku z połączenia kilku zespołów specjalistycznych działających głównie w sektorze budowlanym, transportowym, energetycznym i informatycznym.
Trzon zespołu stanowią bardzo wysokiej klasy naukowcy, inżynierowie, informatycy i graficy komputerowi.

Oferta spółki AGIT składa się z kilkunastu, powiązanych ze sobą zakresów usług specjalistycznych,

Wszystkie opracowywane formy dokumentacji budowlanej, p.poż., szkolenia specjalistyczne, itd. są realizowane oraz sygnowane przez specjalistów posiadających aktualne uprawnienia i certyfikaty.

Nasze usługi i technologie znane są w Polsce i za granicą.
..


TECHNOLOGIA

1.GŁÓWNE PRODUKTY IT

PLATFORMY INFORMATYCZNE serii „V-ADMINISTRATOR” to produkty IT nowej generacji, o światowej jakości. Są one przeznaczone do zarządzania: inwestycyjnego, administracyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów.
PLATFORMY INFORMATYCZNE „V-ADMINISTRATOR” są bazą dla całej grupy specjalistycznych produktów współpracujących, takich jak:

– „INFRA VR3D” – Platforma informatyczna przystosowana do precyzyjnego zaznaczania wszystkich elementów infrastruktury podziemnej, w tym terenów wokół zarządzanych obiektów. Technologia ta jest sprzedawana od roku 2017.

– „V-FIRE & SEC” – Jest to wysoko zaawansowana platforma służąca do zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz ochrona obiektów. Technologia ta jest sprzedawana na rynku od 2018 roku.

– „ V-ADMINISTRATOR-COM” (Wielofunkcyjna platforma informatyczna stosowana do szerokiej komunikacji miedzy najemcami budynków lub pomieszczeń z działem administracji, serwisem i w specjalnych okolicznościach z zarządem obiektu (obiektów). Technologia jest przeznaczona dla zarządów centrów biurowych i handlowych oraz dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Produkt gotowy do sprzedaży od roku 2021.

„V-ADMINISTRATOR-ROBOT” – Wielofunkcyjna platforma informatyczna przeznaczona do sterowania robotami: serwisowymi, sprzątającymi, monitoring, itd.).

– „V-ADMINISTRATOR-MEDIA-MANAGER” – Platforma informatyczna umożliwiająca rozbudowane zarządzanie wszystkimi mediami oraz pozwalająca na optymalizację zużycia mediów. Platforma gotowa do sprzedaży od roku 2021

Oraz wiele innych platform informatycznych i aplikacji współpracujących z PALTFORMĄ INFORMATYCZNĄ „V-ADMINISTRATOR”.
PALTFORMA INFORMATYCZNA „V-ADMINISTRATOR” może działać samodzielnie albo we współpracy z innymi platformami, programami i aplikacjami.

Platforma „V-ADMINISTRATOR” i platformy współpracujące korzystają z formatu IFC, czyli takich samych format używany w technologii BIM (Building Information Modeling system).
Po zakończeniu procesów inwestycyjnych, modele 3D wykorzystane w technologii BIM są przenoszone do PLATFORM INFORMATYCZNYCH serii „V-ADMINISTRATOR”. Wprowadzenie zweryfikowanego modelu 3D do platform „V-ADMINISTRATOR” pozwala na przejście z fazy zarządzania projektem inwestycyjnym do fazy ZARZĄDZANIA ADMINISTRACYJNEGO.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” może też współpracować z technologią CAD 2D, czyli klasyczną dwuwymiarową dokumentacją elektroniczną.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i administracyjnymi w przestrzeni 3D jest znacznie bardziej efektywne operacyjnie i finansowo.
..

 

..
2.HISTORIA

Spółka AGIT została powołana do życia Kwietniu 2017. Była to konsolidacja kilku zespołów: specjalistów ds. IT, inżynierów budownictwa, specjalistów ds. geodezji oraz naukowców specjalizujących się z zagadnieniach inwestycyjnej.

Zespół składa się z naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Technologiczno-humanistycznego w Radomiu i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” została opracowana przez mgr inż. Jerzego Dubińskiego, doktoranta UTH w Radomiu.

Zespół AGIT składa się z trzech zespołów. Grupa pierwsza to specjaliści ds. marketingu i sprzedaży. Zespół ten sprzedał już ponad 20 platform informatycznych różnego typu.
Platformy zostały sprzedane klientom krajowym i zagranicznym, przy czym nie odnotowano ani jednej reklamacji.
Kolejna grupa to zespół techniczny składający się z architektów, geodetów i specjalistów budowlanych.
Trzecia grupa to zespół specjalistów-informatyków, zajmujących się tworzeniem całego oprogramowania sterującego i operacyjnego.
Te trzy zespoły współpracowały ze sobą od 7 lat ale w roku 2017 zostały połączone w zespół BIURA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII.
..

..
3.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Forma AGIT odniosła w ostatnich latach sukcesy na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.
Od roku 2017 zostało sprzedanych ponad 20 PLATFORM INFORMATYCZNYCH, z których żadna nie odnotowała napraw reklamacyjnych. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości PLATFORM INFORMATYCZNYCH „V-ADMINISTRATOR” oraz „INFRA VR3D”.

Platformy informatyczne „V-ADMINISTRATOR” zostały uhonorowane wyróżnieniami na licznych prestiżowych konkursach innowacyjnych technologii.
Do największych sukcesów technologii „V-ADMINISTRATOR” należy zaliczyć wyróżnienia podczas następujących prezentacji: IX Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w roku 2017, Europejskie Forum Ekonomiczne w Krynicy w roku 2018, XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, w roku 2019, Kongres PROPERTY FORUM 2020.

Poza tym technologia „V-ADMINISTRATOR” otrzymała nominację do nagrody głównej nagrody INNOWACYJNA FIRMA ROKU 2020 (konkurs finałowy z uwagi na pandemię COVID 19 nie odbył się).
..


..

4. KLIENCI

Główna grupa klientów korzystających z technologii „V-ADMINISTRATOR” to deweloperzy, firmy administrujące budynkami lub magazynami, administracje budynków publicznych, centra biurowe, centra handlowe, hotele, porty lotnicze, dworce kolejowe, elektrownie i elektrociepłownie, zakłady femiczne, rafinerie i wiele innych.

„V-ADMINISTRATOR” jest produktem globalnym gdyż możliwe jest jego zastosowanie w dowolnym miejscu na świecie.
Obecnie technologia „V-ADMINISTRATOR” dostosowywana jest do obsługi klientów indywidualnych (domy jednorodzinne i małe budynki mieszkalne). Oznacza to że technologia „V-ADMINISTRATOR” posiada potencjał umożliwiający obsługę nawet wielu milionów klientów.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” jest doskonałym rozwiązaniem służącym do zarządzania strategicznego w sytuacji pandemii COVID 19.
System „V-ADMINISTRATOR” posiada specjalne podłączenia do czujników termowizyjnych reagujących na osoby wykazujące symptomy zakażenia SARS CO 19.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” sprawia, że nadzory inwestycyjne i wieloletnie nadzory administracyjne, są znacznie łatwiejsze, znacznie szybsze i o wiele tańsze w realizacji.

..
..
5. ROZWIĄZANE PROBLEMY

Technologia „V-ADMINISTRATOR” jest w stanie rozwiązać wiele ważnych problemów.
Technologia „V-ADMINISTRATOR” oferuje bardzo szybkie, bardzo zaawansowane i bardzo oszczędne rozwiązania problemów nowoczesnego zarządzania procesami inwestycyjnymi i administracyjnymi.

Zastosowanie technologii „V-ADMINISTRATOR” pozwala na obsługę dużych i bardzo dużych klientów ale też na obsługę tysięcy a nawet milionów małych klientów.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” wybiega też w przyszłość, gdyż pozwala na instalację oprogramowania sterującego robotami funkcyjnymi i dronami.
TO JEST PRZYSZŁOŚC TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA INWESTYCYJNEGO

Technologia BIM nadaje się doskonale do zarządzania inwestycyjnego. Jednak technologia ta nie jest dopracowana w obszarze ADMINISTRATCYJNYM.
Technologia „V-ADMINISTRATOR” doskonale wpisuje się w technologię BIM w obszar zarządzania administracyjnego.
Do wymiany informacji i modeli 3D służą formaty: „dwg” oraz „IFC”.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” jest od kilku lat jedną z najlepszych na rynku. Omawiana technologia wykorzystuje jedną z najlepszych metod komunikacji człowiek – komputer, polegająca na wykorzystaniu wzroku i widzenia stereoskopowego.
Ludzki wzrok to ponad 90% komunikacji ze światem. Dlatego technologia „V-ADMINISTRATOR” jest tak efektywna.
Przeprowadzone testy i badania potwierdzają, że wykorzystana technologia komunikacji wzrokowej w obrazowaniu 3D oraz Virtual Relaity 3D, jest 3-5 razu szybsza i efektywniejsza niż klasyczna komunikacja z wykorzystaniem tablic świetlnych czy transmisji telewizyjnej.

W celu kompleksowego zarządzania inwestycyjnego i administracyjnego potrzebna jest tylko jedna platforma informatyczna typu „V-ADMINISTRATOR” lub „INFRA VR3D”.

Technologia „V-ADMINISTRATOR” posiada wyjątkowa na rynku cechę a mianowicie nauka pracy jest w 100% intuicyjna. Oznacza to, że osoba pracująca na PLATFORMACH INFORMATYCZNYCH „V-ADMINISTRATOR” nie musi korzystać z instrukcji obsługi. Poza tym technologia menu operacyjne PLATFORM INFORMATYCZNYCH „V-ADMINISTRATOR” pozwala na wykonywanie kroków „wstecznych” oraz na zapisywanie kolejnych zadań inwestycyjnych lub administracyjnych.

PLATFORMY INFORMATYCZNE „V-ADMINISTRATOR” posiadają konstrukcje „OTWARTĄ” co pozwala na ich dalszy rozwój oraz na uzupełnianie ich o nowe oprogramowanie funkcjonalne i aplikacje specjalistyczne.

Obecne nie ma na rynku globalnym tak nowoczesnego i tak zaawansowanego systemu informatycznego wspomagającego od strony INWESTORA, procesy inwestycyjne i administracyjne.

PLATFORMY INFORMATYCZNE „V-ADMINISTRATOR” zostały opracowane w technologii „3I”:
– INTERDYSCYPLINARNE (wiele funkcji operacyjnych na jednej platformie informatycznej),
– INTERAKTYWNE (komunikacja z platformą informatyczną w czasie rzeczywistym, w tym łączność telewizyjna),
– INTUICYJNE (nauka bez instrukcji obsługi),

PRACUJEMY DLA NAJWIĘKSZYCH.
Technologia PLATFORM INFORMATYCZNYCH „V-ADMINISTRATOR” uzyskała już wiele zastosowań przez dużych i bardzo dużych partnerów handlowych, gdyż im większa skala wdrożenia tym większe korzyści możliwości operacyjnych i analitycznych.
..

..
OFERTA GŁÓWNA:

1.BRANŻA BUDOWLANA:

– INWENTARYZACJE BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D),
– PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE / BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D),
– PROJEKTY BUDOWLANE (CAD 2D, BIM 3D, VIRTUAL REALITY 3D),
– OPRACOWANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
– PROJEKTY REWITALIZACYJNE,
– POMIARY GEORADAROWE 2D I 3D,

– SKANING LASEROWY 3D,
– INWENTARYZACJE Z DRONÓW 2D I 3D,
– MINITORING INWESTYCJI 2D I 3D,

2.BRANŻA OCHRONY P.POŻ I OCHRONY:

– PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW P.POŻ.
– AUDYTY SYSTEMÓW P.POŻ.
– SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE P.POŻ.

– PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW OCHRONY,
– AUDYTY SYSTEMÓW OCHRONY,
– SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY,

3.SZKOLENIA, SEMINARIA, KONFERENCJE:

– SZKOLENIA W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ,
– SZKOLENIA MENADŻERSKIE,
– SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA BRANŻOWE,
– INNE SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BRANŻĄ BUDOWLANĄ, ZARZĄDZANIEM PRZEDSIEBIORSTWAMI, ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI, ZARZĄDZANIEM ADMINISTRACYJNYM, ITD.

4.REALIZACJE SPECJALNE:

– MAKIETY ARCHITEKTONICZNE,
– MAKIETY WIRTUALNE,
– FILMY TECHNOLOGICZNE,
– SYMULATORY BUDOWLANE, BHP I P.POŻ. OPARTE O WIZUALIZACJE 3D I VIRTUAL REALIZTY 3D.

W ramach realizacji specjalnych wykonujemy również DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE KOMPATYBILNE Z „BIM” (Building Information Modeling) dla działań wspomagających procesy inwestycyjne, administracyjne i związane z ochroną p.poż. i ochroną antyterrorystyczną.

Posiadamy również w swojej ofercie technologie specjalistyczne służące do wykrywania i monitoringu osób chorych na COVID 19.

REKOMENDACJE

Spółka AGIT posiada wiele rekomendacji dużych i uznanych firm krajowych
i zagranicznych.
Stosowne rekomendacje udostępniamy na pisemne życzenie naszych
partnerów handlowych.

Spółka AGIT była wyróżniana na tak prestiżowych konkursach technologicznych jak:

– IX Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (maj 2017),
– III Kongres Gospodarczy w Karpaczy (grudzień 2017),
– XXVII Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy (wrzesień 2018),
– XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (maj 2019),
– X Kongres PROPERTY FORMU w Warszawie (wrzesień 2020),
..