Do grupy projektów specjalnych specjalnych należą w pierwszym rzędzie:

– systemy ochrony i obrony antydronowej dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
– systemy monitoringu COVID 19 z wykorzystaniem technologii śledzenia wirtualnego,
– systemy monitoringu bezpieczeństwa na terenach miejskich,
– systemy monitoringu zagrożeń terrorystycznych,
Większość z oferowanych rozwiązań specjalistycznych bazuje na PLATFORMACH INFORMATYCZNYCH systemu V-ADMINISTRATOR VR3D, co sprawia, że systemy te są jednymi z najnowocześniejszych rozwiązań w skali światowej.

Do grupy projektów specjalnych zaliczane są też projekty związane z branżą energetyczną i ochroną p.poż.
Wykonujemy:
– projekty i modernizacje systemów p.poż.
– projekty i modernizacje systemów detekcji wodoru (akumulatorownie),
– projekty i modernizacje lakierni oraz stanowisk przygotowania do prac lakierniczych,