Jedną z unikatowych na rynku technologii oferowanych przez spółkę AGIT
są symulatory szkoleniowe oparte o obrazowanie wirtualne 3D, wyświetlane
na ekranach wielkoformatowych jak też na specjalistycznych okularach 3D.

Spółka AGIT dysponuje unikatowymi technologiami IT które są bazą do
tworzenia zaawansowanych symulatorów: inwestycyjnych, BHP, p.poż, czy
związanych z bezpieczeństwem obiektów.

Oferowane symulatory charakteryzują się bardzo dużą szybkością
odtwarzania obrazu wirtualnego, bardzo wysoką jakością obrazowania oraz wielofunkcyjnością.
Dzięki wymienionym cechom symulatory oferowane przez spółkę AGIT należą
do najlepszych produktów tego typu na świecie.