– SZKOLENIA MENADŻERSKIE

W ramach szkoleń menadżerskich podnoszone są kwalifikacje kadry kierowniczej oraz realizowane są testy wersyfikujące aktualny poziom wiedzy menadżerskiej.
W trakcie szkoleń rozwijane są umiejętności nowoczesnego zarządzania projektami i przedsiębiorstwami a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia uczą też radzenia sobie przez menadżerów ze stresem i emocjami towarzyszącymi aktywności biznesowej.

– SZKOLENIA W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ

Główne kierunki szkoleń w zakresie branży budowlanej dotyczą strategii zarządzania projektami budowlanymi, technologii BIM, itp.
Szkolenia w pierwszym rzędzie mają na celu zapoznanie kadry menadżerskiej z najnowszymi osiągnięciami technologii informatycznych wspierających procesy projektowe, nadzorów inwestycyjnych oraz procesów administracyjnych.

– SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA BRANŻOWE

Specjalistyczne szkolenia branżowe są organizowane dla wybranych grup zawodowych, głównie związanych z branżą budowlaną, energetyczną i transportową.
Szkolenia specjalistyczne mają na celu doskonalenie zawodowe oraz rozszerzenie wiedzy kursantów o najnowsze osiągnięcia technologiczne.